Biểu mẫu Liên Hệ

※ Về việc xử lý thông tin cá nhân Thông tin cá nhân của quý khách đã nhập sẽ không được sử dụng cho mục đích ngoài việc trả lời câu hỏi trong liên hệ này.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Công ty Fois

Họ và tênBắt buộc
Tên công tyTùy chọn
Địa chỉBắt buộc
Số điện thoạiTùy chọn
EmailBắt buộc
Loại yêu cầuBắt buộc
Nội dung yêu cầuTùy chọn


Hãy để chúng tôi chăm sóc mọi thứ: Website, Tờ rơi, Danh thiếp, Tờ quảng cáo

Hãy đến với chúng tôi để thảo luận về hoạt động quảng cáo tại Việt Nam

Dù bạn đã tiến vào thị trường Việt Nam hay mới bắt đầu, liệu bạn có muốn thực hiện hoạt động quảng cáo phù hợp với thị trường Việt Nam không? Nếu bạn chọn Fois Vietnam, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc thực hiện hoạt động quảng cáo trực tuyến phù hợp với từng ngành nghề thông qua sự hợp tác giữa nhóm thành viên Nhật Bản và Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi một cách thoải mái.

“`