WORKS

Các dự án Việt Nam

SHIMIZUKAI,Inc RECRUIT SITE

Trung tâm ShimizukaiVietnamese Language/ New Graduate Recruitment / Website Development

WEB SITE

Chúng tôi đã được giao phụ trách việc tạo ra một website tiếng Việt cho công ty y tế ‘Shimizu Medical Corporation’. Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã phát triển một trang web mới để giới thiệu tổng quan, dịch vụ và chính sách giáo dục đến sinh viên y dược Việt Nam đang xem xét việc làm thông qua EPA.


Loại Trang web: Trang Tuyển dụng Tân sinh viên Tiếng Việt
CMS: WordPress
Ngôn ngữ Hỗ trợ: Tiếng Việt

Dịch Vụ Cung Cấp: Tạo website, Thiết kế Flyers và bìa hồ sơ trong suốt, Hỗ trợ Dịch cho EPA trên Facebook

Ngành nghề: Y tế