WORKS

Các dự án Việt Nam

HR ANABUKI VIETNAM

HR ANABUKI VIETNAMLP/Tạo website

WEB SITE

HR ANABUKI VIETNAM様コーポレートデザイン案

Vừa qua, chúng tôi đã thực hiện việc tạo website doanh nghiệp dịch vụ thuê nhân viên Việt Nam của HR ANABUKI VIETNAM. Chúng tôi không chỉ truyền đạt những lợi ích của dịch vụ thuê nhân viên mà còn hợp tác trong việc tạo ra một website doanh nghiệp phản ánh rõ ràng các điểm mạnh của HR ANABUKI VIETNAM.

Bằng cách sử dụng màu sắc và hình ảnh phù hợp với màu logo, chúng tôi đã biểu hiện được sự mạnh mẽ và mềm mại của thông điệp, giúp truyền đạt một cách hiệu quả đến người xem về các lợi ích của dịch vụ thuê nhân viên.


Loại trang web: Website doanh nghiệp
CMS: WordPress
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật

Nội dung hỗ trợ: Tạo website

Ngành nghề: Dịch vụ thuê nhân viên