WORKS

Các dự án Việt Nam

Anrakutei Việt Nam

Anrakutei Việt NamTạo website tiếng Việt

WEB SITE

Chúng tôi đã tạo ra một trang web bằng tiếng Việt cho ‘Nhà hàng BBQ Anrakutei’.

Để dễ dàng cập nhật, chúng tôi sử dụng hệ thống quản lý nội dung (CMS) WordPress, cho phép các phần cập nhật được thêm vào hoặc sửa đổi bởi khách hàng.


Loại Trang Web: Website nhà hàng bằng tiếng Việt
CMS: WordPress
Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Tiếng Anh

Dịch vụ Cung cấp: Tạo website

Ngành nghề: Nhà hàng